Ledare för en dag

Österbottens Handelskammares projekt ”Ledare för en dag” erbjöd studerande möjligheten att följa med på en arbetsdag i Korsholms kommun.

Alexander Prinsén studerar vid Hanken i Vasa och fick följa med utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala under en arbetsdag.

– När jag anmälde mig trodde jag inte att jag skulle följa med någon på kommunen. Men nu inser jag att man inte tänkt på hur mycket arbete det verkligen ligger bakom varje beslut som fattas, säger Prinsén.

Vad kommer du minnas mest av dagen?

– Inom privata sektorn har högt uppsatta chefer mycket beslutanderätt och jag trodde det var på samma sätt inom kommunen. Men cheferna och direktörerna har inte alls så mycket beslutanderätt som jag trodde. Det mesta ska gå via de förtroendevalda och ska behandlas i många olika organ. Det var intressant.

Statsvetenskapsstuderanden Caroline Ek vid Åbo Akademi i Vasa följde även med kommundirektör Rurik Ahlberg under en arbetsdag tidigare under hösten.