Korsholms högstadium fortsätter på distans

Korsholms beredskapsledningsgrupp har tillsammans med kommunens smittskyddsläkare fattat beslut om att hålla Korsholms högstadium stängt fram till den 26.10. Högstadiet fortsätter därmed med distansundervisning.

Beslutet fattades eftersom ytterligare fall av coronavirussmitta konstaterats bland personalen de senaste dagarna. För att undvika vidare smittspridning är det därför bäst att hålla enheten stängd ytterligare en vecka.

Det är endast Korsholms högstadium som fortsätter på distans.

Alla skolskjutsar kommer också att trafikera som normalt.