Korsholms ämbetshus stänger för sommaren

Korsholms kommuns ämbetshus är stängt under tiden 8–26.7.2019. Under resten av sommaren är ämbetshuset öppet måndag–fredag kl. 8–16.

Under tiden som ämbetshuset är stängt finns kommunens kungörelser tillgängliga på kommunens webbplats www.korsholm.fi samt invid ämbetshusets huvudingång, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Kommunens telefonväxel 06 327 7111 betjänar normalt under hela sommaren.

Trevlig sommar!