Korsholm uppdaterar fastighetsregistret

Under sommaren inleder Korsholms kommun arbetet med att uppdatera sitt fastighetsregister tillsammans med konsultföretaget FCG.

I september 2019 konstaterade byggnadsnämnden i Korsholm att registret över fastigheter i Korsholm är i behov av en uppdatering.

– Kommunen har aldrig gjort en uppdatering av registret i denna omfattning tidigare, så man kan nog säga att det är på tiden, säger Korsholms ledande byggnadsinspektör Michael Ek.

På samma gång uppdateras även uppgifterna till befolkningsdatasystemets byggnads- och lägenhetsregister samt skatteförvaltningens register.

Eftersom arbetet är så pass omfattande valde kommunen att upphandla tjänsten. Till arbetet valdes konsultföretaget FCG.

– Vi har samarbetat flera andra gånger med FCG, bland annat i planläggningsärenden. De har bred erfarenhet av motsvarande arbeten, säger Ek.

Korsholms kommuns byggnadstillsyn är beställare och ansvarig för projektet, men själva fältarbetet kommer utföras av FCG.

– Alla som gör fastighetsbesök kommer att ha ID-kort och alla bilar kommer ha en synlig informationsbricka i vindrutan, säger FCG:s projektansvariga Risto Kärkkäinen.

Den information kommunen samlar in är bland annat byggnadens storlek, läge, yttre mått, adress och användningsändamål samt andra basuppgifter. Granskningen görs endast utomhus och kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren.

– Genom att samla in informationen så får vi en bättre bild av hurudana byggnader som finns på vilka fastigheter. Det förbättrar säkerheten och underlättar vårt och räddningsverkets arbete. På samma gång uppdateras även adressregistret i hela skärgården, säger Ek.

Ett informationsbrev skickas ut till fastighetsägaren senast två veckor innan fastigheten granskas. Uppgifterna hämtas ur kommunens fastighetsregister eller lagfartsregistret.

De första infobreven skickas ut under juni månad och de första granskningarna utförs under veckorna 30–40. Det område som granskas först syns på följande karta: Granskningsområde skede 1. 

– Det är ett stort projekt så granskningarna utförs i två delar. Den första delen går av stapeln under sommaren 2020 och de sista granskningarna planeras vara genomförda under sommaren 2021, säger Ek.

Under granskningarna kommer en hel del icke registrerade byggnader att dyka upp. Men Ek påpekar att all byggnader som saknats från registren ingalunda per automatik är olovliga.

– I synnerhet äldre byggnader saknas ofta från registren för de har inte behövt registreras vid tidpunkten för uppförandet. Byggnadsinspektionen tar kontakt med fastighetsägaren ifall något är oklart, säger Ek.

Byggnader under 5 m² registreras inte. Undantaget är bastur som registreras oavsett areal. Ängs- och skogslador samt jordbruksbyggnader som inte används eller anses vara utan värde registreras inte.

 

Så här utförs granskningarna

FCG skickar ut ett informationsbrev till fastighetsägaren senast två veckor innan fastigheten granskas.
Infobrevet skickas till den person som vid utskickstillfället är uppgiven som ägare. Uppgifterna hämtas ur kommunens fastighetsregister eller lagfartsregistret.

Fastighetsägaren behöver inte vara närvarande under granskningen, men har rätt till det.
Närmare instruktioner om hur man ska göra om man vill närvara under granskningen hittas i informationsbrevet.

Granskningen utförs av konsultföretaget FCG:s personal. All personal är skyldig att uppvisa företagets ID-kort på fastighetsägarens begäran.

Efter att granskning är utförd kommer ett meddelande om utförd granskning att lämnas vid fastigheten, exempelvis i postlådan.

Vid frågor kan man kontakta Korsholms ledande byggnadsinspektör Michael Ek. Tel. 050-5697386.