Korsholm sålde Smedsby Värmeservice Ab

Kommundirektör Rurik Ahlberg och vd:n för Vasa Elektriska Ab Stefan Damlin har den 16.6 undertecknat ett avtal om att kommunen säljer sin majoritetsandel i Smedsby Värmeservice Ab till Vasa Elektriska Ab. Kommunen kvarstår som en stor kund av fjärrvärmen som Vasa Elektriska levererar.

I samband med försäljningen ingicks även ett samarbetsavtal som gör att kommunen och Vasa Elektriska även i fortsättningen skapar förutsättning för ytterligare utbyggnad av fjärrvärmenätet i Korsholm.

De som i nuläget är anslutna till Smedsby Värmes fjärrvärmenät kvarstår som gamla kunder men genom affären får kunderna ett ännu förmånligare avtal med Vasa Elektriska Ab.

Affären är helt i linje med kommunens målsättningar d.v.s att kommunen koncentrerar sig på sin kärnverksamhet samt söker samarbete med privata aktörer som i sin tur vill hitta innovativa lösningar, utveckla verksamheten och bli marknadsledande.

Kommunen är mycket glad att Vasa Elektriska tar över som ensam ägare till bolaget och att Vasa Elektriska vill utveckla bolagets verksamhet.

Smedsby red varmeserviceavtal