Korsholm har fått sitt första målade elskåp

Målningen är resultatet av ett samarbete mellan Korsholms kommun, Stundars och konstnären Päivi Arenius.

Elskåpet, som finns på Stundarsvägen i Solf, har målats helt och hållet och innehåller flera olika motiv.

Tanken är att målningen ska passa bra in i Stundars miljö och glädja de som rör sig i området.

Mer information ges av:
Kommundirektör Rurik Ahlberg, tfn 040 594 7970
Konstnär Päivi Arenius, tfn 041 504 9342

Elskap framsida