Korsholm fick en ny kommunstyrelse

Den nya kommunstyrelsen valdes av kommunfullmäktige under mötet 23.5. 

Invalda i styrelsen, ersättare inom parentes: 

Martin Ahlskog (Kari Hietamäki)

Alice Lillas (Per-Henrik Lithén)

Monica Sirén-Aura (Pernilla Vikström)

Tomas Bäck (Jussi Lahti)

Samuel Broman ordförande (Annika Ahläng)

Anita Sundman II viceordförande (Nina Söderberg)

Linda Ahlbäck (Johan Håkans)

Stig Beijar (Nicklas Nygård)

Michael Luther I viceordförande (Rosmarie Finne)

Ida-Maria Skytte (Åsa-Britt Forth-Snellman)

Ulla-Maj Salin (Johanna Nyman)

Ralf Degerlund (Terhi Lettelin)

Michael Westerholm (Peter Thölix)