Kopplingsarbete i vattenledningsnätet Kvevlax

KVEVLAX - Kopplingsarbete i vattenledningsnätet utföres 21-22.9 samt vecka 39. Vattendistributionen kan vara avbruten tillfälligt. Närmare information tel. 050-5919106.