Kommunen stänger delar av verksamheten

Korsholms kommun vidtar följande åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset.

Stängning av verksamhet

Seniorpunktens verksamhet och dagcentergrupperna är inhiberade fram till 14.4.

Vuxeninstitutet ställer in sin verksamhet fram till åtminstone slutet av mars. 

Musikinstitutet ställer in sin verksamhet fram till åtminstone slutet av mars. 

Alla bokningar av kommunens utrymmen, till exempel skolors gymnastiksalar, dras in omgående och inga nya bokningar kan göras tills vidare.

Onödiga besök ska undvikas

Alla besök vid kommunens boendeenheter och närsjukhusets avdelningar ska för tillfället undvikas. Undantag kan göras vad gäller terminalvården, men då ska detta vara avtalat på förhand med enhetens personal.

I nuläget ber vi kunderna i första hand att sköta sina ärenden via nätet. Vi önskar att alla kunder är i kontakt med kommunen per e-post eller telefon innan man besöker kommunens ämbetshus och andra verksamhetspunkter.

Utlandsresor

Kommunens utgångspunkt är att anställda, vårdnadshavare, studerande och barn som deltar i den grundläggande utbildningen eller dagvården som varit utomlands inte ska komma till arbetsplatsen inom sju (7) dagar från att man återvänt till landet. Tiden kan förlängas med ytterligare sju (7) dagar.