Kommunen delar ut ansiktsmasker via enheter och hjälporganisationer

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla och distribuera ansiktsmasker till mindre bemedlade personer och personer i utsatt ställning. Korsholm kommer att uppfylla detta genom att tillhandahålla ett tillräckligt lager ansiktsmasker. Distributionen kommer i nuläget att ske via de hjälporganisationer och stödfunktioner via vilka kommunen redan stöder mindre bemedlade och utsatta personer.

Kommunen distribuerar ansiktsmasker via mathjälpen, diakoniverksamheten, seniorpunkten och integrationsenheten. Dessa verksamhetspunkter är välkända och lättillgängliga för de kommuninvånare som behöver extra stöd.

Utdelningen inleddes 14.8 och en tilläggsbeställning av ansiktsmasker har gjorts.

Personer som upplever sig vara i utsatt ställning och i behov av ansiktsmasker kan ringa kommunens servicehandledning vardagar kl. 9.00–11.00, tfn 06 327 7590 eller 06 327 7591.