Kommunalvalsfrågestund för företagare i Korsholm

Den 22 mars kl. 18.00 i ämbetshuset bjuder Korsholms företagare in Korsholms kommunalvalskandidater för en öppen frågestund gällande företagsverksamhet i Korsholm.  Vi önskar att ni företagare kommer med och lyfter fram frågor som berör era problem och möjligheter i kommunen idag och framöver. Du har möjlighet att påverka, missa inte den möjligheten.

Anmäl ditt deltagande till foretagande@korsholm.fi före den 20.3. Servering.

Arrangörer: Korsholms företagare rf och näringslivsrådet i Korsholms kommun