Kollektivtrafik och pyloner diskuterades i styrelsen

I nuläget är Vasa stad en egen tillsynsmyndighet vad beträffa kollektivtrafik. Det betyder att staden själva kan besluta om kollektivtrafiken. Korsholms kommun hör däremot till ett allmänt kollektivtrafikområde där NTM-centralen är tillsynsmyndighet.

– Det här är orsaken till att passagerare tvingas köpa skilda biljetter om de ska resa vidare inom Vasa efter deras inresa från Korsholm, säger förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada.

Genom att gå med i Vasa kollektivtrafiks gemensamma behörighetsområde och grunda en gemensam tillsynsmyndighet kommer problematiken med skilda biljetter att försvinna.

– På sikt planeras linjerna om och fler turer kanske läggs in. Det har i utredningen även funderats på hur man kunde förnya bussparken i framtiden.

Styrelsen godkände även förslaget till reklampyloner längs med riksväg 8 enligt ett samarbetskoncept med ett företag. Konceptet går ut på att Kvadraten Ab tar hand om byggandet och driften av pylonerna samt även försäljning och marknadsföring av reklamplatser.

– Korsholms kommun förbinder sig att köpa synlighet på pylonerna för en tjugoårsperiod. Utöver detta förbinder sig kommunen att, under en startperiod, köpa synlighet i den planerade LED-skärmen i 24 månader, säger Jakobsson-Pada.

Utredningen av utvecklingsbehovet för Korsholms idrottspark väckte även diskussion. Styrelsen ville veta hur eleverna i framtiden ska kunna ta sig enklare och säkrare från Smedsby skolcentrum till idrottsparken vid Botniahallen.

– En del tankar om att själva vägen mellan skolcentrum och Botniahallen kunde ingå i gymnastiktimmen kom fram. För att det skulle vara möjligt behövs lösningar på hur eleverna säkert på egen hand kunde förflytta sig utan att behöva korsa några farliga korsningar och stora vägar, säger Jakobsson-Pada.

Under mötet diskuterades även den framtida planeringen av Smedsby skolcentrum flitigt. Styrelsen beslöt att tilläggsutredningar ska göras under 2020.

Styrelsen tar nu julledigt och nästa styrelsemöte hålls den 20.1.2020.