Keskuskoulu, Pilotti stänger – distansundervisning vecka 43

Korsholms beredskapsledningsgrupp har tillsammans med kommunens smittskyddsläkare beslutat att stänga klasserna 7–9 i Keskuskoulu under tiden 19.10-25.10. Högstadiet övergår därmed till distansundervisning från och med måndag 19.10.

Beslutet fattades efter att coronavirussmitta konstaterats i en av klasserna. För att undvika vidare smittspridning har klasserna 7–9 stängts. Alla som exponerats kontaktas av kommunen.

Alla skolskjutsar kommer att trafikera under nedstängningen.

Kommunen informerar inte mera om fallet i nuläget.

Mer information kring stängning av skolor och daghem under coronakrisen hittas via följande länk: Information om stängning.