Intresserad av att bygga på Veikars utvidgade planeområde?

Korsholms kommun utreder intresset för byggande på Veikars utvidgade planeområde. Intresseanmälningar tas emot fram till 15.9.2020. 

Tanken är att utvidgningen av Veikars planeområde ska ske i tre skeden. Under det första skedet förverkligas 6 egnahemstomter, 2 radhustomter och 1 parhustomt.

Under det första skedet förverkligas kvarter 10–14, samt delar av kvarter 22. Därmed byggs delar av vägen Alvskogen och hela vägen Skogsälvan samt Knyttvägen inledningsvis. Reservationer kan göras för alla tomter i kvarter 10–14 och för tomt 1–2 i kvarter 22.

Detaljplanen med med skede ett markerat hittas via följande länk: Veikars utvidgade planeområde Skede1.

Korsholms kommun förbinder sig att verkställa byggandet så att alla ovannämnda tomter i skede 1 blir byggbara senast 1.9.2021 ifall minimiantalet bindande tomtreserveringar görs inom utsatt tid. Samt under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar budgetmedel för ändamålet.

Minimiantalet räknas enligt ett poängvärde på följande sätt. En egnahemstomt ger 1 poäng, en parhustomt 2 och radhustomterna 3 poäng. För att byggandet ska verkställas krävs bindande reservationer till ett värde av totalt 7 poäng.

Reservationerna ska vara inlämnade före den 15.9.2020 kl. 12.00.

Om flera reservationer görs för samma tomt avgör lotten.
Övriga intresserade erbjuds en annan tomt på området så länge tomterna räcker till.

Intresserade ska skicka en bindande anmälan till planlaggning@korsholm.fi med rubriken "Veikars".
Genom att skicka in anmälan förbinder sig personen att betala en reservationsavgift på 1 000 euro för egnahemstomt, 2 000 euro för parhustomten och 3 000 euro för radhustomter. Tomtreservationen gäller fram till 1.9.2022 och kan inte förlängas. När tomten köps eller arrenderas gottgörs reservationsavgiften.

Kommunen betalar tillbaka reserveringsavgiften ifall att byggandet inte blir av på grund av antingen för litet antal reserveringar eller att kommunfullmäktige inte beviljar medel för byggandet 2021. I övriga fall återbetalas inte reserveringsavgiften.

Anmälningarna tas endast emot elektroniskt via adressen planlaggning@korsholm.fi.

Ur anmälan bör följande uppgifter framgå:
Fullständigt namn, adress, e-postadress samt telefonnummer.
Den intresserade ska även uppge vilken tomt man är intresserad av enligt: kvarter + tomtnummer. 

Den fullständiga detaljplanen hittas via följande länk: Veikars utvidgade planeområde.

Frågor riktas till planläggningsavdelningen:
Simon Weiner tel. +358 (0) 6-327 7177
Hanna Ranto-Nyby tel. +358 (0) 6-327 7182