Informationsbrev till kommuninvånarna

Detta infobrev kommer till alla kommuninvånare med posten 26.3.
Utskrivbar version PDF

 

Bästa Korsholmare, vi lever nu i en annorlunda vardag.

Finlands regering har 16.3.2020 konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet under tiden 18.3–13.4.2020. Syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion.

Detta leder till stora förändringar inom den kommunala verksamheten och vi har tuffa tider framför oss. Men tillsammans kommer vi att navigera ut ur stormen och i sinom tid kommer vi att kunna återgå till vardagen. Det viktigaste just nu är att vi behåller lugnet, tar hand om varandra och att vi tar hänsyn till riskgrupperna så att de kan hålla sig friska.

I dessa tider är det även viktigt att inte desinformation sprids. Vi uppmanar er därför att följa med läget på myndigheternas webbplatser. För er kommuninvånare finns det senaste om läget i Korsholm samlat på följande adress www.korsholm.fi/coronameddelanden. Våra sociala mediekanaler fungerar som ett komplement. I övrigt litar vi på våra riks- och lokala mediers bevakning.

Detta infobrev har skickats ut till alla kommuninvånare och vi ber er bekanta er med de anvisningar som hälsovården här nedan har sammanfattat.

Med vänlig hälsning,
Kommundirektör Rurik Ahlberg

 

 Allmän information om coronaviruset COVID-19

Hur smittar coronaviruset?

Coronaviruset smittar främst som droppsmitta, då en sjuk person hostar eller nyser. Det är möjligt att viruset även kan smitta genom beröring. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.

Inkubationstiden, d.v.s. den tid det tar innan du insjuknar om du smittats, har uppskattats till 2–12 dagar, i medeltal cirka 5 dagar.

Coronavirusets symptom

De symptom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, trötthet, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Underlätta för hälsovården

För att minska belastningen på hälsovårdens telefonlinjer och underlätta vårdpersonalens arbete ber vi de som känner coronavirussymptom att fylla i enkäten på adressen https://www.omaolo.fi.

Den hjälper oss att bedöma om du är smittad av coronaviruset och om du behöver genomgå en laboratorieundersökning.

Huvudregler för att undvika smitta:
 • Tvätta händerna ofta: Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna efter att ha varit ute, före måltider, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket: När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Undvik att röra dig i ansiktet: En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Hur sköts infektioner orsakade av coronaviruset?

Om du har lindriga symptom kan du vara hemma och om du har svåra symptom kan du behöva sjukhusvård. Det finns ingen specifik läkemedelsbehandling eller vaccin mot det nya coronaviruset, om du t.ex. får lunginflammation behandlas du med antibiotika.

Telefonrådgivning om coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriets telefonrådgivning om coronaviruset ger allmän information om det nya coronaviruset. Rådgivningen är i det inledande skedet i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet.

Förutom telefonrådgivning kan också fås råd via SMS. Råd om textmeddelanden är avsedda för personer som inte kan använda telefonen på grund av till exempel hörselnedsättning eller andra skäl.

De allmänna råd som ges via rådgivningstelefonen och textmeddelanden baserar sig på den information som finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symptom.

Telefon
029 553 5535, SMS 050 902 0163

Betjäningstider
måndag–fredag 8.00–21.00, lördag 9.00–15.00

Viktig information för kommunens äldre

Social- och hälsovårdsministeriet önskar att kommunerna och samkommunerna fäster särskild uppmärksamhet vid att coronaviruset utgör en risk särskilt för äldre och multisjuka personer.

Detta medför att du som är 70 år och över
 • ska stanna hemma i den mån det är möjligt.
 • hålla kontakt till anhöriga och bekanta per telefon, undvika besök.
 • fråga yngre anhöriga, vänner eller grannar om hjälp med matinköp med mera.
 • gärna kan gå ut och promenera, det är viktigt med frisk luft, kom bara ihåg att hålla avstånd till dem du möter.
 • ska äta och dricka regelbundet och om du har mediciner så ta dem enligt läkarens ordination.

 Om du inte kan ordna hjälp med matinköp av anhöriga eller vänner kan du ringa servicehandledningen vardagar kl. 9.00–11.00, tfn 06 327 7590 eller 06 327 7591, och fråga om råd.

Om du blir sjuk så RING:

 • Korsholms sjukvårdsrådgivning, vardagar kl. 8.00–15.00 tfn 06 327 7453
 • Om du blir akut sjuk och behöver tid till sjukskötare eller läkare så ring dagjouren, vardagar kl. 8.00–16.00 tfn 06 327 7528
 • Kvällar och nätter gäller som tidigare Vasa Centralsjukhus akutmottagnings telefonrådgivning, tfn 116 117