Information till kommuninvånarna

Klargörande kring användningen av ansiktsmasker

Korsholms kommun rekommenderar användning av ansiktsmasker i enlighet med THL:s riktlinjer.

Regeringen ställde sig den 13.8 bakom institutet för hälsa och välfärds, THL:s, rekommendation för användning av ansiktsmasker.

Korsholms kommun önskar att kommuninvånarna läser igenom och följer rekommendationerna som hittas via följande länk: THL:s rekommendation om ansiktsmasker 13.8.

Regeringen slog även fast att utgångspunkten är att varje medborgare själv är ansvarig för att både införskaffa och använda ansiktsmaskerna.

Kommunerna ålades även en skyldighet att tillhandahålla och distribuera ansiktsmasker till mindre bemedlade personer och personer i utsatt ställning. Kommunen informerar mer om hur distributionen sker i ett senare skede.