Information om fusionsutredningen

Korsholms och Vasas fullmäktigen samlades under torsdagskvällen (19.4) för att ta del av den viktigaste informationen gällande den pågående fusionsutredningen. På agendan låg blanda annat ekonomiska och språkliga frågor samt tidtabellen.

-          Den här kvällen kan vara starten för något nytt, konstaterade Korsholms fullmäktigeordförande Carola Lithén i sitt öppningstal.

-          Nu fäster vi blicken på framtiden. Vi har nämligen möjlighet att bygga något exceptionellt och nytt, fortsatte Vasas fullmäktigeordförande Joakim Strand.

 Efter öppningstalen fortsatte kommun- och stadsdirektörerna med sina anföranden.

-          Varje dag stiger 1 266 människor upp och tar sig till ett jobb i Korsholm. I kommunen är ungefär 170 stycken olika yrken företrädda, sade kommundirektör Rurik Ahlberg.

-          Vi måste funder på hur framtiden kan se ut. Inom industrin sker hela tiden förändringar vilket betyder att saker och ting plötsligt kan förändras. Det som fungerar bra idag gör det nödvändigtvis inte i framtiden, konstaterade stadsdirektör Tomas Häyry.

 

Inga större problem gällande ekonomin

Som en del av fusionsutredningen granskas bägge kommunernas ekonomiska läge. Skillnader mellan de två finns men ingendera har några ekonomiska problem.

-          Bägge kommunerna har sina styrkor och svagheter, men den ekonomiska strukturen i kommunerna innehåller inga större orosmoment, säger Vasas ekonomidirektör Jari Karjalainen.

Skatteprocenten i Korsholm ligger på 20,75 procent medan Vasa har en skatteprocent på 20 procent. Skuldbördan per invånare ligger på 3 836 euro i Vasa och 3 456 euro i Korsholm.

-          Vasa har större totala skatteintäkter än Korsholm, vilket är naturligt. Jämför man boksluten från 2017 kan vi konstatera att Vasa fick 3,5 gånger mer i samfundsskatt än Korsholm, berättade Korsholms ekonomidirektör Rabbe Eklund.  

 

Språket ska beaktas på alla plan

I språkkonsekvensbedömningen lyfter forskare Siv Sandberg vid Åbo Akademi bland annat fram att det kommer vara viktigt att planera långsiktigt.

-          En lärdom från övriga kommuner är att man bör slå fast hur servicen och tjänsterna på svenska och finska ska skötas i framtiden, även om de fungerar bra i nuläget. Då gör man även uppföljningen lättare. Det viktigaste är ändå att bygga ett förtroende och att beakta kommuninvånarnas olika erfarenheter, värden och prioriteringar, säger Sandberg.

 

Den preliminära tidtabellen fastslagen

Koordinatorn för fusionsutredningen, Olavi Kaleva, berättade för de förtroendevalda hur utredningen framskridit och hur tidtabellen ser ut.

-          Till näst kör fem arbetsgrupper igång med sitt arbete. Arbetsgrupperna ska presentera en mellanrapport under sommaren och de slutgiltiga rapporterna ska vara klara i månadsskiftet september-oktober. På basen av rapporterna sammanställs sedan en slutrapport som utmynnar i ett utkast för fusionsavtal, säger Kaleva.