Infomeddelande om corona

Korsholms kommundirektör har tillsatt en grupp som följer med virusläget i kommunen. Gruppen träffas varje dag för att diskutera läget och informerar då behov finns. Kommunens verksamhet fortsätter som normalt tills annat informeras.

Kommunen informerar vid behov om de verksamheter och tjänster som berör kommunen. Kommuninvånarna ska aktivt följa med de kommunala informationskanalerna. Kommuninvånarna informeras via webbplatsen www.korsholm.fi och via verksamhetsspecifika kanaler som t.ex. Wilma inom den grundläggande utbildningen och Päikky inom dagvården.

Handhygienen är mycket viktig i nuläget för att minimera smittorisken. Därför har kommunen placerat ut extra handdesinficeringsmedel i alla daghem, skolor, boenden och andra verksamhetspunkter.

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken: Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset.

Du kan även följa med läget via institutet för hälsa och välfärd, THL, via följande länk: Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset.

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först den egna hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård: Korsholm: 06 327 7453 Vörå: 06 385 2200
Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.