Info för snöplogningsentreprenörer

Korsholms kommun ordnar 17.4.2019 kl. 17 i Korsholms ämbetshus ett informationstillfälle för entreprenörer som är intresserade av snöplognings- och halkbekämpningsavtal med kommunen.

Kommunen kommer att göra en upphandling för snöplogning och halkbekämpning för en kommande fem års period. Perioden startar från hösten 2019.

Meddela ditt deltagande senast 15.4 till Mona Martin, mona.martin@korsholm.fi eller 06 327 7111 (växel).