Premierade 2018

Korsholms kommun premierade framgångsrika idrottare 10.1.2019  vid Berny´s,  Replotvägen 2,
65800 Replot.

Läs mera om alla prestationer >>>