Huvudbiblioteket informerar

Alla bibliotek i Korsholm öppnar igen 1.6.2020, och bokbussen börjar trafikera.

Normal sommaröppethållning vid alla bibliotek (Obs! Om du hör till en riskgrupp kan du kontakta ditt närbibliotek. Vid Kvevlax bibliotek är måndagar reserverade för riskgrupper)

Lägg returer i returluckan eller i lådan på disken. De lån som du returnerar försvinner från kontot först följande arbetsdag

Kom ihåg att hålla tillräckliga avstånd till personal och andra kunder, samt handhygien. Kom inte till biblioteket om du är sjuk!

Välkomna tillbaka till biblioteket!