Hög risk för coronavirussmitta vid Keskuskoulu – åk 9 övergår till distansundervisning

Korsholms beredskapsledningsgrupp har fått kännedom om att det finns hög risk för coronavirussmitta bland 9-klassister vid Mustasaaren keskuskoulu.

Beredskapsledningsgruppen har därför fattat beslut om att placera eleverna i årskurs 9 i distansundervisning för tiden 25.1–1.2.2021.

Smittspårningen pågår och vårdnadshavare har blivit informerade.

Beredskapsledningsgruppen följer med läget och informerar mera vid behov.