Hitta på namnet – delta i namntävlingen och vinn ett års bussresor!

Vasa stad och Korsholms kommun bildar ny regional kollektivtrafik som planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att bli fungerande.

Strävan med kommunikationen om kollektivtrafiken som förnyas och delaktigheten i skapandet av ett varumärke är att sporra invånarna till att fundera över sina attityder och värden.

Vasas och Korsholms gemensamma nya kollektivtrafik inleds år 2022 men den nya aktören saknar ännu namn. Fyll i blanketten och delta i tävlingen. Du kan vinna gratis bussresor i ett års, ett halv års eller tre månaders tid.

Delta så här:

För fram ditt namnförslag till oss via följande länk: Namntävling.
Om du så önskar, kan du vara anonym men endast genom att uppge namn och kontaktuppgifter kan du vinna ett av våra priser.

Förslag till namn på Vasaregionens kollektivtrafik tas emot under tiden 20.8–3.9.2020 på Vasas och Korsholms webbplatser, sociala mediekanaler samt kollektivtrafikens serviceenheter. Bland alla dem som lämnar in namnförslag och kontaktuppgifter utlottas följande tre priser: bussresor i ett år, ett halvt år och tre månader. Det vinnande namnet i omröstningen publiceras i september under Mobilitetsveckan 21–27.9.2020.

Läs mer: Kollektivtrafiken förnyas

Vasa stad har ansökt hos Transport- och kommunikationsverket Traficom om och erhållit statligt understöd för år 2020 för styrning av färdsätten. Statligt understöd ansöktes för skapande av ett varumärke, kommunikation och marknadsföring beträffande kollektivtrafiken, eftersom Vasa och Korsholm har förbundit sig till ett gemensamt behörighetsområde för kollektivtrafiken inom två år. För invånarna syns förändringen, utöver i form av ett eget varumärke, även i form av ett helt nytt linjenät.

Målet för det nya behörighetsområdet för kollektivtrafiken är att öka användningen av kollektivtrafiken inom alla användargrupper. Den kommunikativa framtoningen kommer att vara baserad på Vasas och Vasaregionens framtoning och varumärket kommer att föra fram grundtankarna i fråga om hållbara färdsätt i Vasa.

Projektägare är Vasa stads kommunteknik och i arbetsgruppen ingår även Korsholms kommun samt representanter för det av VASEK förvaltade projektet MoveIT.