Grundvattenkvaliteten normal

Förra veckans avloppsläckage i Vattviken i Smedsby har inte påverkat varken kranvattnet eller grundvattnet. 

Kommunen tog i slutet av förra veckan prover från grundvattentäkterna i området. Resultaten innehöll inget avvikande. 

Vad gäller kranvattnet så är alla värden också normala.