Fusionsutredningen framskrider

Korsholms och Vasas gemensamma ledningsgrupp för fusionsdiskussionerna höll sitt åttonde möte tisdagen den 19 juni. Under mötet gick ledningsgruppen igenom beredningens lägesrapport. Man beslöt även att göra en delområdesutvecklings- och livskraftighetsanalys samt att hålla gemensamma seminarier på hösten.

I samband med mötet höll ledningsgruppen och arbetsgruppernas representanter en gemensam workshop. Under workshopen diskuterades arbetsgruppernas arbete. Till arbetsgruppernas arbete hör att beskriva verksamhetsområdets dagsläge och att ta fram förslag till hur verksamhetsområdet skulle kunna tänkas se ut efter en sammanslagning. Detta sammanfattas i en slutrapport till ledningsgruppen.

Seminarier om livskraftighet, välmående, språk och närdemokrati
Ledningsgruppen beslöt även under mötet att beställa en delområdesutvecklings- och livskraftighetsanalys av konsultbyrån MDI. Analysen ska försöka ge en så bred helhetsbild av regionen som möjligt, utgående från en sammanslagning. Analysen kommer vara färdig inom augusti.

Utöver det kommer ledningsgruppen att ordna två seminarier under hösten. Det första seminariet, som hålls i september, är för de förtroendevalda i Korsholm och Vasa. Där ska diskuteras livskraftighet, delområdesutveckling, invånarnas välmående, utbildning, företagande och arbetsmarknaden. Oktoberseminariet är sedan öppet för allmänheten och där diskuteras kommunernas servicenätverk och strukturer samt språkstabilitet och närdemokrati.

-          Vi vill att fusionsutredningen med alla dess faser ska vara så öppen som möjligt. Därför kändes seminarier som det bästa alternativet, då kan så många som möjligt delta i diskussionen. Seminariernas exakta program och tidsscheman klarnar efter semestrarna och då informerar vi mera, säger Berg.

Kommentarer och tilläggsinformation ges av:
Koordinator Olavi Kaleva, tfn 044 0555 212
Ledningsgruppens ordförande Kim Berg, tfn 040 589 0600
Ledningsgruppens vice ordförande Lars Gästgivars, tfn 0500 261 043