Frågor om betalningstider?

Gällande förfrågningar om betalningstider på fakturor från kommunen bör man i första hand ta kontakt med de som ansvarar för faktureringen i fråga.

På pappersfakturor finns kontaktinformation uppe till höger i fältet ”Kontakt”. På e-fakturor finns kontaktuppgifterna högst upp till vänster.

Alternativt kan man skicka e-post till fakturering@korsholm.fi.

De som fått en betalningspåminnelse från OK Indrivning bör kontakta OK Indrivning enligt uppgifterna på betalningspåminnelsen med frågor om betalningstider.