Förskolor och daghem öppna – avgiftsfria dagar om barnen blir hemma

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna, vilket betyder att samtliga förskolor och daghem i Korsholm har öppet tillsvidare.

Om vårdnadshavare väljer att ha ett förskolebarn hemma kan förskoleuppgifter hämtas vid daghemmet/förskolan för att förverkliga läroplanen i förskolan.

På så sätt tryggar man tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. 

Samtliga vårdnadshavare kan ansöka om avgiftsfria dagar såtillvida att barnet är frånvarande från verksamheten. Vårdnadshavarna meddelar daghemmet/familjedagvårdaren vilka dagar barnet är frånvarande och får således avgiftsfritt för dessa dagar. Förfarandet är i kraft från dags dato fram till den 13.4.2020.

Vi vill påminna er om att handhygien är ytterst viktig och att barnen använder rätt host- och nysningsteknik.

Vid behov kan daghemmen samkoordinera verksamheten områdesvis. Vi informerar om daghem stänger p.g.a. hög frånvaro eller personalbrist.

17.3.2020
Chef för småbarnspedagogik och förskola