Företagarnas kommunbarometer – enkät till företagare

Företagarna i Finland vill höra just Din åsikt om hur det är att vara företagare i Korsholm.

Företagarorganisationen behöver konkreta uppgifter för att på lokal, regional och riksomfattande plan kunna arbeta för att förutsättningarna för företagandet är de bästa möjliga. 

Resultaten från enkäten är ett viktigt verktyg när samarbetet mellan företagare och kommuner utvecklas. Resultaten kommer att skickas till kommuner och företagarföreningar.

Det är viktigt att alla medlemsföretagare berättar sina åsikter. Bara på det sättet vi får veta hur företagarna verkligen tänker.

Påverka genom att besvara 
Svarstiden går ut tisdagen 31.3. men det lönar sig att svara genast. Man kan svara på frågorna antingen på svenska eller på finska

Enkäten hittas via följande länk: Företagarnas kommunbarometer.

Resultaten från enkäten offentliggörs den 19 maj 2020 på Kommunledningens seminarium i Finlandiahuset.