Fördröjd väntetid i telefonsystemet

De som ringer till HVC:s telefonrådgivning eller akuten kan mötas av tystnad på linjen.

Så länge man stannar kvar på linjen i ungefär en halv minut så registreras samtalet och personalen tar kontakt inom kort. 

Vi jobbar med att lösa problemet.