Förbättringen av vägbelysningen fortsätter

Korsholms kommun har en längre tid fokuserat på att förbättra vägbelysningen runt om i kommunen. Under våren och sommaren 2020 står Solf på tur.

De senaste åren har kommunen skruvat upp takten och sanerar ca 200 ljuspunkter per år. Vi har bland annat förnyat den äldre delen av vägbelysningen i Replot, Björköby, Vallgrund, Västerhankmo, Petsmo, Helsingby och Smedsby och i år är det Solf som står på tur.

All vägbelysning i Solf kommer inte att förbättras i nuläget utan fokus ligger på den äldsta delen där stora delar av ljuspunkterna är från början av 1970-talet. Under det här projektet förnyar vi förutom armaturen även stolparna och kablaget.

På kartan via följande länk finns några områden där förbättringsarbeten ska utföras utprickade: Karta över förbättring av vägbelysning.

Arbetena inleddes i april och kommer att fortgå till och med augusti månad. Just nu är ungefär en tredjedel av förbättringsarbetena utförda.

Korsholms kommun kommer fortsätta med att förbättra vägbelysningen i kommunen. Enligt planen kommer tyngdpunkten att ligga i norra Korsholm (Karperö, Koskö, Singsby, Jungsund och Iskmo) under 2021.

Vi påminner alla trafikanter att vara extra uppmärksamma när ni passerar ett vägarbete.