Förändringar i tidtabellen angående Coronavaccineringar i Korsholm

Vaccineringen av den vårdpersonal som arbetar med direkt vård av covid-19 patienter i kommunen har fått den första vaccindosen. Vaccineringen med dos två för denna grupp inleds vecka 5.

Samtliga klienter vid våra serviceboenden för äldre är nu vaccinerade med den första dosen. Vaccineringen med dos två för denna grupp inleds enligt nuvarande plan under vecka 6.

Vaccinering av äldre
Kommunens vårdpersonal kommer under vecka 5 att börja ringa upp kommuninvånare som är 85 år eller äldre för att erbjuda dem vaccin. Efter att den första gruppen är uppringd så inleds uppringningen av 84-80 åringarna.

Efter det står de resterande över 70 åringarna på tur. Mer information om detta ges i ett senare skede.

OBS! I samband med att en person över 80 år erbjuds vaccin kommer även personens make, maka eller sambo, som är över 70 år att erbjudas vaccin. Detta gäller även alla närståendevårdare som bor i samma hushåll.

Ändringar i prioriteringen
THL har under vecka 4 beslutat att göra en förändring i prioriteringsriktlinjerna vad gäller vaccineringen av personal vid boenden. Den nya riktlinjen är att den personal som vaccinerats med den första dosen, ska få den andra dosen enligt plan. Men ingen ny personal vaccineras från och med vecka 5.

Orsaken till förändringarna är att alla över 70 år ska erbjudas vaccin först. Tidtabellen för när personal vid boenden erbjuds vaccin preciseras i ett senare skede.

Mer information vad gäller vaccinering av personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom, ges även i ett senare skede.

Allmän information
Tillgången till vaccin styr vaccineringstakten och därmed även tidtabellen. Vi ber därför kommuninvånarna att ha tålamod och förståelse för situationen.

Den nya telefonlinjen där man kan boka tid för vaccination öppnas i ett senare skede.

Vi informerar mera om hur vaccinationstidtabellerna framskrider via bland annat kommunens webbplats och sociala medier.

Kom ihåg att även om vaccineringen nu inleds är det viktigt att fortsätta följa rekommendationerna att använda munskydd, tvätta händerna och hålla säkerhetsavstånd.