Folkomröstningens resultat

Totalt 11 329 av de 14 838 röstberättigade Korsholmarna avgav sin röst i den rådgivande folkomröstningen den 17.3.2019.

Valdeltagandet landar därmed på 76,4 procent.

41,1 procent av de röstberättigade valde att brevrösta medan 35,2 procent röstade på valdagen.

61,3 procent röstade NEJ till en samgång. 36,8 procent röstade JA till en samgång. 2,0 procent valde alternativet TAR EJ STÄLLNING.

Ovanstående uppgifter enligt röstningsområde hittas i följande filer: 
Folkomröstningens resultat per röstningsområde.
Folkomröstningens röstningsaktivitet per röstningsområde.