Fler konstaterade coronafall i Korsholm

Under veckan har totalt 26 nya coronafall konstaterats i Korsholms kommun.

Beredskapsledningsgruppen i Korsholms kommun har fått kännedom om ytterligare spridning av coronavirus inom kommunens enheter.

Vid Solgårds serviceboende och vid serviceboendet Elvira har konstaterats coronasmitta, sammanlagt tre personer. Testning av personal och klienter pågår.

Vid Smedsby-Böle skola har tre fall av coronasmitta konstaterats. Smittspårningen pågår och vårdnadshavare till berörda har informerats under dagen.

Smittspårning pågår vid Solbackens daghem. Vid daghemmet har hittills konstaterats ett fall. Smittspårning pågår också vid Smedsby-Böle förskola. Vid daghemmet Knattestjärnan, där även smittspårning gjorts, har däremot inte konstaterats smitta.

Beredskapsledningsgruppen konstaterar att helhetsbilden av det uppkomna läget trots de många fallen håller på att klarna tack vare en effektiv smittspårning under fredagen och lördagen.

Beredskapsgruppen uppmanar alla att följa sjukvårdsdistriktets rekommendationer inför julhelgen och fira julen i små sällskap. De kan läsas under länken: Vi rekommenderas fira julen i samma, lilla sällskap - Vasa centralsjukhus.

Gruppen ger ytterligare information vid behov.