Enkät till invånarna i Böle – ny broförbindelse till Smedsby och ramper till omfartsvägen?

Korsholms kommun utreder som bäst konsekvenserna av en eventuell bro som förenar de nya bostadsområdena i Böle och Svedjemarksvägen till Smedsby centrum på ett rakare sätt än i nuläget. I anslutning till bron skulle man även eventuellt bygga ramper till omfartsvägen i riktning mot Karleby och från Karlebyhållet till Smedsby och Böle.

Hur skulle en bro och ramper påverka din arbetsväg eller ditt intresse att använda tjänsterna i Smedsby centrum? Genom den här enkäten önskar vi få svar på de här och några andra frågor. För tillfället är frågan under beredning i kommunen och man har ännu inte fattat några beslut.

Till enkäten kommer du via följande länk: BÖLE INVÅNARENKÄT.

Svara och framför din åsikt i egenskap av invånare för beredningen av beslut som berör trafiken! Enkäten är öppen fram till den 22 september 2020. I anslutning till enkäten hittar du också en karta som visar läget för den eventuella nya bron och ramperna vid Svedjemarksvägen.