En del av Skolvägen tas ur bruk

Vägavsnittet (rött på kartan) kommer att tas ur bruk från 28.6.2019.

Cykelvägen ändras och öppnas för trafik 13.8.2019 men vägen tas permanent ur bruk.

Skolvagen 28.6