E-posten fungerar igen

Serverproblemen är fortfarande inte åtgärdade, men en del funktioner och datasystem fungerar igen. 

E-posten borde nu fungera som normalt och kommunen kan ta emot externa mail.

Serverleverantören fortsätter jobbet att återställa serveromgivningen tillsammans med kommunens IT-avdelning. Processen är tidskrävande och vi ber kommuninvånarna att ha överseende.

Någon exakt tidpunkt för när systemet är helt återställt har inte kunnat bestämmas, men stora delar av kommunens organisation kommer att påverkas under resten av denna vecka och början av nästa.