Coronavirussmitta konstaterad vid Korsholms närsjukhus

Kommunens beredskapsledningsgrupp har fått kännedom om att coronavirussmitta har konstaterats bland personalen vid närsjukhuset.

Korsholms närsjukhus är stängt för besök sedan i onsdags (7.10) och smittspårningen pågår som bäst. All personal som möjligen exponerats för viruset är satta i karantän och testade. Alla inlagda patienter vid sjukhuset kommer även att testas.  

Närsjukhuset tar ej emot nya klienter innan situationen är klarlagd och testsvar är klara. 

Kommunen informerar inte mer om ärendet i nuläget.