Coronavirussmitta konstaterad vid Korsholms högstadium – skolan övergår till distansundervisning

Korsholms beredskapsledningsgrupp har fått kännedom om att coronavirussmitta har konstaterats bland elever vid Korsholms högstadium. Därför har gruppen fattat beslut om att stänga högstadieskolan och övergå till distansundervisning för tiden 18–19.12. För att undvika ytterligare smittspridning övergår även samtliga årskurser vid Smedsby-Böle skola till distansundervisning för tiden 18–19.12 samt Smedsby-Böle förskola och Solbackens daghem stängs för 18.12. Korsholms gymnasium har distansundervisning 18–19.12.

Smittspårningen pågår och vårdnadshavare har blivit informerade.

Beredskapsgruppen följer med läget och informerar mera vid behov.