Coronavirusläget i kommunen

Coronavirusfallen ökar i sjukvårdsdistriktet och nu har även viruset konstaterats bland personal vid Korsholms hälsovårdscentral. Kommunen har vidtagit och vidtar ytterligare åtgärder i enlighet med direktiven från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Personal och patienter som kan ha exponerats för viruset kartläggs som bäst. Alla som misstänks ha exponerats kommer att kontaktas av vårdpersonalen.

Även om du besökt hälsovårdscentralen under den senaste tiden behöver du inte ta kontakt på grund av detta. Vårdpersonalen kontaktar dig vid behov.

Kommunen vill påminna sina invånare om att hjälpa till i arbetet med att begränsa smittspridningen. Det gör man bäst genom att iaktta god handhygien och att stanna hemma, även under påskhelgen.