Coronaviruset

30.03.2020

Byggnadstillsynen informerar

Ifall du önskar träffa en byggnadsinspektör så boka tid och kom överens om hur detta kan ordnas.
27.03.2020

Frågor om betalningstider?

Gällande förfrågningar om betalningstider på fakturor från kommunen bör man i första hand ta kontakt med de som ansvarar för faktureringen i fråga.
25.03.2020

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först den egna hälsovårdscentralen för instruktioner.
24.03.2020

Korsholms familjecenter meddelar

Det går bra att ta kontakt med Korsholms familjecenter också medan undantagstillstånd på grund av coronakrisen råder.
20.03.2020

Riktlinjer för grundläggande utbildningens elever i årskurs 1–3

I fortsättningen kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning.
20.03.2020

Informationsbrev till kommuninvånarna

Detta infobrev kommer till alla kommuninvånare med posten 26.3. Vi ber er bekanta er med de anvisningar som hälsovården har sammanfattat.
19.03.2020

Barnrådgivningen

Barnrådgivningen fortsätter sin verksamhet även under undantagsförhållandet.
18.03.2020

Västkustens miljöenhet meddelar

På grund av läget med Coronaviruset, så kan läget för veterinärvården ändras enligt följande.
18.03.2020

VASEK och Startia betjänar elektroniskt

VASEK har samlat några länkar som kan vara till nytta för företagare.