Coronaviruset

04.03.2021

Nedstängningar i Korsholm från och med 8 mars

Regeringen informerade den 25 februari att man kommer utlysa striktare restriktioner i hela landet. Här informerar kommunen om hur detta påverkar vår verksamhet.
25.02.2021

Coronasmitta vid Solf skola

Elever och personal i Solf skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
11.02.2021

Coronasmitta vid förskolan i Kvevlax

Ett antal barn och personal vid Kvevlax lärcenters förskola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
10.02.2021

Coronasmitta vid Helsingby skola

Ett antal elever och personal i Helsingby skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
07.02.2021

Coronasmitta vid Kvevlax lärcenter

En klass och personal i Kvevlax lärcenter har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
02.02.2021

Coronasmitta inom tandvården i Oravais

En i personalen vid tandkliniken i Oravais har testat positivt för coronaviruset. Smittspårning pågår och åtgärder vidtas.
29.01.2021

Förändringar i tidtabellen angående Coronavaccineringar i Korsholm

Hälsovården har inlett vaccineringsarbetet i Korsholm enligt Institutet för hälsa och välfärds, THL:s, och Vasa sjukvårdsdistrikts riktlinjer.
28.01.2021

Gymnastiksalarna och sportstugorna fortsättningsvis stängda

På grund av det rådande coronavirusläget har kommunen vidtagit åtgärder.
27.01.2021

Se upp för bluffmeddelanden om kattdjur

Ett meddelande har per brev skickats ut i Österbotten om att registrerade ägare av kattdjur kallas till obligatorisk kontroll/vaccinering av djuren. Detta är en bluff.
25.01.2021

Orsakerna till stängningen av kommunens högstadier

Korsholms beredskapsledningsgrupp redogör för orsakerna bakom beslutet om att stänga kommunens båda högstadieskolor i förebyggande syfte.