Coronasmitta konstaterad vid daghem i Kvevlax

En dagisgrupp vid Kvevlax kommunalgård har blivit exponerad för coronaviruset. Kommunens beredskapsledningsgrupp har i samråd med kommunens smittskyddsläkare därför beslutat att stänga enheten.

Dagisverksamheten vid Kvevlax kommunalgård består av tre dagisgrupper. En av dessa grupper har exponerats av coronaviruset. Alla som exponerats kommer att kontaktas av kommunen.

Från och med måndag (12.10) avbryts tillfälligt verksamheten för den exponerade gruppen och inga barn till berörd grupp får föras till dagiset. Verksamheten för de två övriga grupperna fortsätter som normalt.

Med hänsyn till den/de smittades personliga integritet informerar kommunen inte mer detaljerat om saken i nuläget.