Coronaläget lugnare

Under början av veckan har coronasituationen varit lugnare i kommunen. 

 - Vi tog 108 test på lördagen och 140 på måndagen, säger överläkare Sofia Svartsjö, - och de flesta svaren har kommit varav fem varit positiva.

Ett av fallen konstaterades på måndag eftermiddag vid Smedsby-Böle förskola. Smittspårningen har avslutats och vårdnadshavare till berörda barn har informerats.

Vid serviceboendena Solgård och Elvira är läget stabilt och de smittade klienterna mår bra. Testsvar har inkommit under veckan och några enstaka fattas. Hittills har alla nya provsvar för Solgård och Elvira varit negativa. Situationen följs dagligen upp.

Beredskapsledningsgruppen fortsätter arbeta över julhelgen för att följa med läget. Gruppen uppmanar alla att agera ansvarsfullt under julhelgen: tvätta händerna, håll säkerhetsavstånd och använd munskydd.

Beredskapsledningsgruppen uppdaterar informationen när det sker ändringar i situationen.