Coronaläget i Korsholm 20.12.2020

Under veckan har 37 nya coronafall konstaterats i Korsholm. Även om antalet ökat något jämfört med lördagens statistik är läget stabilt och smittspårningen har effektivt ringat in det smittkluster som finns i kommunen.

Vid Solgårds serviceboende och vid serviceboendet Elvira har totalt fem fall konstaterats, varav två är klienter.   

- Dessa klienter är de samma som beredskapsgruppen informerade om igår. Klienterna mår i nuläget bra, säger överläkare Sofia Svartsjö

Personal och klienter som kan ha exponerats har testats och testresultat inväntas inom kort. 

Vid Smedsby-Böle skola har fem fall av smitta konstaterats. Smittspårningen pågår och vårdnadshavare till berörda informeras under söndagen. 

Smittspårningen är nu avslutad vid Solbackens daghem, där har ett fall konstaterats. Solbacken kommer att ha öppet i vanlig ordning från och med måndag 21.12 för de barn som inte är försatta i karantän.  

Vid Smedsby-Böle förskola har inte konstaterats smitta. Vid daghemmet Knattestjärnan, där även smittspårning gjorts, har inte konstaterats smitta.

- För många familjer betyder smittsituationen att julplanerna nu ändras på kort varsel. Vi önskar från kommunens sida att var och en trots allt hittar ett lämpligt sätt att fira julen, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

 Beredskapsgruppen uppdaterar informationen när det sker ändringar i situationen.