Byaaktivism.nu

Byaaktivism.nu är projektet som tar vara på den stolthet, kreativitet, företagsamhet och jävlar anamma vi har ute i byarna runt om i Korsholm. Det här skall utmynna i en idébank där vi byyssbor står för idéerna och Korsholms kommun stöttar, peppar och förmedlar kunskap.

Ibland kan ”stötta” vara ett ekonomiskt bidrag eller pizza till byns LAN-party. Ibland kan kommunen stötta genom att föra ihop rätt personer och organisationer. Tanken är att denna process skall etableras permanent inom kommunen, men nu i år ligger fokus på att aktivera.  Aktivera oss till att träffas, aktivera oss till att dela med oss av våra tankar, skapa aktivitet i byarna – ja, helt enkelt fungera som aktivister för möjligheten att kunna leva lokalt.

Se nedan när det är din bys tur att slå era kloka huvuden ihop. Hur vill vi skapa liv och aktivitet i vår by? Varje idé är viktig, varje röst behöver bli hörd så tveka inte att komma med! Hittar du inte din by i listan dyker du bara upp på närmaste träff!

Dragare för kvällen är Maria Österåker och Korsholms kommun bjuder på kaffe och bulle. Vi följer de rekommendationer som Covid 19 kräver, närmare instruktioner ges på plats. Stanna hemma om du känner dig sjuk!

Välkommen!

2.9 kl. 18-21 Älvbyarna. Skolans matsal
3.9 kl. 18-21 Kuni, Vassor, Kvevlax. Kvevlax lärcenter, aulan (bibliotekssidan)
7.9 kl. 18-21 Hankmo, Petsmo. Västerhankmo Uf
8.9 kl. 18-21 Singsby, Karperö, Koskö. Norra Korsholms skola
9.9 kl. 18-21 Tölby, Vikby, Solf, Rimal. Tölby hf
10.9 kl. 18-21 Helsingby, Toby, Karkmo. Helsingby skola
14.9 kl. 18-21 Norra och Södra Vallgrund. Vallgrund skola
16.9 kl. 18-21 Replot, Björkö. Replot-Björkö skola
21.9 kl. 18-21 Iskmo, Jungsund. Jungsund uf