Brevrösterna ska vara framme 15.3

Kom ihåg att DU själv ansvarar för att din röst kommer fram till kommunen senast fredag 15.3 kl. 19.00.

Om du är osäker på om rösten hinner fram i tid med posten kan du lämna in din röst till infopunkten i Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, Smedsby.

Vi håller öppet fram till kl. 19.00 på fredag (15.3).