Boende & samhälle

27.10.2020

Framläggande av gaturitningar för byggande av kommunalteknik vid Gammelstadsvägen

Gaturitningar för byggande av vägar och kommunalteknik vid Gammelstadsvägen i Smedsby finns framlagda vid Korsholms ämbetshus under tiden 27.10-10.11.2020.
23.10.2020

Konsekvensbedömning av ny anslutning från Rv8 till Smedsby och Böle

Konsekvensbedömning presteras torsdagen 29.10 kl. 17.30–19
21.10.2020

Upphandling av visionsplan för Helsingby-Toby

Korsholms kommun begär anbud för en visionsplan so...
17.10.2020

Nya småhustomter på Storgård i Smedsby

Ansökningstid: 19.10–1.11.2020 Det finns lediga to...
08.10.2020

Visionsplan för ändring av detaljplan för kvarter 224 m.fl. invid Korsholmsvägen

Kungörelse Visionsplan för ändring av detaljplan f...
16.09.2020

Korsholms kommun / Teknisk service informerar

Information till alla som bor i anslutning till Norra Funisbackvägen i Kvevlax.
01.07.2020

Intresserad av att bygga på Veikars utvidgade planeområde?

Korsholms kommun utreder intresset för byggande på Veikars utvidgade planeområde. Intresseanmälningar tas emot fram till 15.9.2020.
22.06.2020

Avvikande trafikarrangemang i Smedsby

Det kommer att råda avvikande trafikarrangemang i Smedsby centrum den 29.6 och 30.6. på grund av asfalteringsarbeten. Mer information om arrangemangen hittas här.
15.06.2020

Korsholm uppdaterar fastighetsregistret

Under sommaren inleder Korsholms kommun arbetet med att uppdatera sitt fastighetsregister tillsammans med konsultföretaget FCG.
07.06.2020

Meddela din vattenmätarställning via webben

Nu är det lättare än någonsin att meddela den årliga vattenmätarställningen. Du kan göra det direkt via webben.