Boende & samhälle

20.05.2019

Anbudsförfrågan på serveringsdiskar

Korsholms kommun/Fastighetsverket begär anbud på s...
19.05.2019

Nya egnahemstomter Kvevlax

Nya småhustomter på Mararna i Kvevlax kan ansökas 20.5-3.6.2019.
26.04.2019

Planläggningsöversikt 2019

Korsholms kommun publicerar årligen en översikt öv...
09.04.2019

Info för snöplogningsentreprenörer

Korsholms kommun ordnar 17.4.2019 kl. 17 ett informationstillfälle för entreprenörer som är intresserade av snöplognings- och halkbekämpningsavtal med kommunen.
03.04.2019

Enskilda vägar 2019

Kommunen informerar om lagen om enskilda vägar.
13.03.2019

Nya bostadstomter i Korsholm 2019

Under 2019 färdigställer Korsholm kommun kommunaltekniken till tre nya bostadsområden. Mera information om dessa områden hittas här.
11.02.2019

Ändringar i lagen som berör sotning – fastighetsägarens ansvar ökar

Tidigare har sotaren meddelat fastighetsägaren om när sotning ska utföras. Från och med februari ansvarar fastighetsägaren själv om att beställa sotning.
25.01.2019

Se upp för bluffmakare

Vattentjänstverket får ta emot allt fler samtal från fastighetsägare i Korsholm som blivit kontaktade av bluffmakare.
30.11.2018

Ny lag upplöser de kommunala vägnämnderna

Den nya lagen om enskilda vägar träder i kraft den 1 januari 2019. De uppgifter som de kommunala vägnämnderna har upphör den 31 december 2019.
27.11.2018

Planerna för storindustriområdet är färdiga

Detalj- och delgeneralplanerna för storindustriområdet Långskogen i Vasa och Granholmsbacken i Korsholm är färdiga och har vunnit laga kraft.