Boende & samhälle

17.01.2020

Anbudsförfrågan på upphandling av ventilationsfilter

Frågor och svar till anbudsförfrågan.
Korsholms kommun/Fastighetsverket begär anbud för upphandling av ventilationsfilter.
Anbud ska vara inlämnade senast 20.1.2020 kl. 15.00.
08.01.2020

Intresseanmälningar för byggande av vägar och kommunalteknik på området Storgård i Smedsby

Korsholms kommun begär in intresseanmälningar för byggande av vägar och kommunalteknik på detaljplaneområdet Storgård i Smedsby. Intresseanmälningar ska vara inlämnade senast 24.1.2020 kl. 12.00.
08.01.2020

Anbudsförfrågan uppgörande av Replot delgeneralplan

Korsholms kommun begär anbud för uppgörande av del...
07.01.2020

Revidering av Björkö–Replot stranddelgeneralplan

KUNGÖRELSE Ett utkast till plan är framlagt 8.1–6....
20.12.2019

Intresseanmälningar för grundförbättring av enskild väg, Myrvägen och Himistået

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för grundförbättring av enskild väg, Myrvägen och Himistået i Solf.
Intresseanmälningar ska vara inlämnade senast 31.1.2020 kl. 12.00.
11.10.2019

De tillfälliga trafikarrangemangen i Smedsby fortsätter till och med 18.10

På grund av stenläggningsarbeten och övriga arbeten kommer Korsholmsvägen vid Smedsby centrum under tiden 25.9-18.10 att vara stängd i en körriktning.
04.09.2019

Grundvattenkvaliteten normal

Förra veckans avloppsläckage i Smedsby har inte påverkat varken kranvattnet eller grundvattnet.
03.09.2019

Avloppsläckage i Smedsby – kranvattnet har inte påverkats

I torsdags (29.8) upptäckte Vattentjänstverket att avloppsvatten hade läckt ut i ett dike nära Vattviken i Smedsby. Åtgärder vidtogs direkt och kommunen hade snabbt kontroll på situationen.
28.08.2019

Lediga tomter i Smedsby centrum

Kommunen bjuder ut tre tomter för centrumfunktioner. På en av tomterna finns möjlighet att bygga servicebostäder. Ansökningstiden förlängs till 25.10.2019.
27.06.2019

En del av Skolvägen tas ur bruk

En del av Skolvägen i Smedsby tas ur bruk från 28.6.