Boende & samhälle

07.08.2019

Ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby

KUNGÖRELSE Ett program för deltagande och bedömnin...
05.08.2019

Vattentjänstverket i Korsholm meddelar

Personal från vattentjänstverket kommer under höst...
30.06.2019

Tomter för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader

Ansökningstiden är 1.7–19.8.2019, kompletteringar ...
27.06.2019

En del av Skolvägen tas ur bruk

En del av Skolvägen i Smedsby tas ur bruk från 28.6.
27.06.2019

En del av Funisbackvägen tas ur bruk

Ett vägavsnitt av Funisbackvägen i Kvevlax kommer att tas ur bruk från och med den 28.6.
14.06.2019

Tryckfel i blankett om vattenmätaravläsning

Vissa blanketter som skickats ut innehåller tryckfel. Felet föranleder inga åtgärder från kundens sida, men här förklarar vi hur felet uppstod.
09.04.2019

Info för snöplogningsentreprenörer

Korsholms kommun ordnar 17.4.2019 kl. 17 ett informationstillfälle för entreprenörer som är intresserade av snöplognings- och halkbekämpningsavtal med kommunen.
03.04.2019

Enskilda vägar 2019

Kommunen informerar om lagen om enskilda vägar.
13.03.2019

Nya bostadstomter i Korsholm 2019

Under 2019 färdigställer Korsholm kommun kommunaltekniken till tre nya bostadsområden. Mera information om dessa områden hittas här.