Boende & samhälle

06.06.2020

Framlagda planer

KUNGÖRELSE Följande planer är framlagda 8.6–7.7.20...
02.06.2020

Delgeneralplan för Kvevlax

Informationsmöte om delgeneralplan för Kvevlax ordnas 8.6.2020 kl. 18–20 utan publik p.g.a. rådande omständigheter (covid-19). Informationsmötet sänds direkt via kommunens webbplats.
02.06.2020

Meddela din vattenmätarställning via webben

Nu är det lättare än någonsin att meddela den årliga vattenmätarställningen. Du kan göra det direkt via webben.
02.06.2020

Vattenavbrott kommer tidvis att förekomma i Smedsby

På grund av kopplingsarbeten i vattenledningsnätet kommer vattnet att tidvis vara avstängt 3–5.6.2020 kl. 8–16 i delar av Smedsby.
27.05.2020

Förbättringen av vägbelysningen fortsätter

Korsholms kommun har en längre tid fokuserat på att förbättra vägbelysningen runt om i kommunen. Under våren och sommaren 2020 står Solf på tur.
29.04.2020

Fältarbete i Replot

Korsholm kommun utför i samarbete med Sweco Ympäri...
30.03.2020

Byggnadstillsynen informerar

Ifall du önskar träffa en byggnadsinspektör så boka tid och kom överens om hur detta kan ordnas.
18.03.2020

Västkustens miljöenhet meddelar

På grund av läget med Coronaviruset, så kan läget för veterinärvården ändras enligt följande.