Barnrådgivningen

Barnrådgivningen fortsätter sin verksamhet även under undantagsförhållandet, men för att minska smittspridningen är det viktigt att alla med förkylningssymtom stannar hemma. Det är önskvärt att inga syskon kommer med till mottagningen tillsvidare.

Tiden avbokas via egen rådgivning. Avbokningar med kort varsel kan skickas via SMS.

Adresser och telefonnummer till barnrådgivningarna