Avvikande trafikarrangemang i Smedsby

Asfaltsbeläggningen vid centrumrondellen och Ostajan Onni kommer att bytas ut under slutet av juni månad. Den gamla asfalten avlägsnas under måndagen 29.06. och den nya beläggningen ska vara på plats under tisdag 30.06.

Trafiken återgår till det normala från och med morgonen den 01.07.

Under arbetets gång kommer det berörda vägavsnittet av Korsholmsvägen att vara avstängd för trafik i båda riktningar. Trafiken omdirigeras längs med Centrumvägen och Smedsbyvägen.

Bild på de avvikande trafikarrangemangen hittas via länken: Avvikande trafikarrangemang.