Årskurs 4 och 6 i Tuovilan koulu fortsätter på distans

Bildningsdirektören har i samråd med kommunens smittskyddsläkare tagit beslut om att förlänga distansundervisningen för årskurs 4 och 6 vid Tuovilan Koulu under perioden 19.10-23.10.2020. Beslutet följer  lagen om smittsamma sjukdomar.

Enligt lag om grundläggande utbildning har årskurs 1-3 och elever inom särskilda stödet rätt till närundervisning trots beslut om exceptionella undervisningsarrangemang.

Skoltransporter trafikerar enligt normal tidtabell.