Årets Eldsjäl

Fritid och kultur i Korsholm utser årligen en person till Årets eldsjäl.
Personen ska genom engagemang, kunnighet och egen uppoffring ha inspirerat barn, ungdomar och vuxna till att regelbundet delta i idrotts- och fritidsaktiviteter.
Vid valet fästs tyngdpunkter vid ledarskap, förtroendeuppdrag och eget motionerande.
Personen ska vara bosatt i Korsholm.

Juryn som utser årets eldsjäl består av kultur- och fritidsnämnden ordförande Alf Burman, viceordförande Alice Lillas, idrottsinstruktör Elisabeth Wiklund och idrottsledare Jessica Strandholm.

Välmotiverade förslag till årets eldsjäl som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till idrott@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.
Förslagen ska vara oss tillhanda senast 10.11.2019.

Läs mera om tidigare års utnämningar >>>